Stöd om demenssjukdom

Kommunens demenssjuksköterska finns för dig som har behov av stöd och råd eller som vill ha information gällande demenssjukdom.

Demenssjuksköterskan erbjuder stöd och vägledning till patienter och anhöriga till personer med demenssjukdom både i det egna hemmet och på äldreboende.

Det är helt kostnadsfritt att få stöd och råd. Du kan med förtroende vända dig till demenssjuksköterskan som har tystnadsplikt.