Frivilliga medhjälpare

Frivilligverksamheten - att hjälpa sin nästa är en viktig del som tar fram det bästa i varje människa. Det handlar inte bara om glädjen att ge utan även om att själv få ta emot och vara en del av en gemenskap.

Frivilligverksamheten är ett komplement till den verksamhet som kommunen är skyldig att ge. Inom kommunens äldre- och handikappomsorg finns frivilliga organisationer och enskilda som idag gör en betydande insats inom olika verksamheter såsom träffpunkter, äldreboenden/hemtjänst, informationscentrum och äldreomsorgens fritidsverksamhet.

Att vara frivillig medhjälpare

Att vara frivillig medhjälpare innebär att din vardag får struktur och mening. Att finnas till, och betyda något, för en annan människa kan berika ditt liv och öka din livskvalitet.

Vill du göra en insats?

Som frivillig medhjälpare bidrar du med glädje och gemenskap, det som gör att livet får innehåll och mening. Det kan vara så enkelt som en promenad i vackert väder, ett samtal över en kopp kaffe eller bara ha någon att skratta tillsammans med. Din insats behövs!

Anmäl dig som frivillig medhjälpare.

Tystnadslöfte, försäkringsskydd, uppskattning

Frivilliga medhjälpare får ingen ersättning, men som uppskattning bjuds du på en stor trevlig fest en gång om året.

Alla medhjälpare omfattas av kommunens försäkringsskydd under sitt uppdrag. Den gäller även på vägen till och från uppdraget.

Frivilliga omfattas inte av tystnadsplikten, däremot av ett moraliskt tystnadslöfte. Det innebär att du aldrig ska föra vidare vad du hört i förtroende. Du får heller inte avslöja något om personens hemmiljö eller levnadsförhållanden.