Lokal styrgrupp

Arbetsgivarrepresentanter

Anna-Lena Skatt - ordförande -Omvårdnadschef
Omvårdnadsförvaltningen Tidaholm
0502-60 60 00
anna-lena.skatt@tidaholm.se

Magnus Schedin vice ordförande- Socialchef
Socialförvaltningen Falköping
0515-88 50 36
magnus.schedin@falkoping.se

Eva Olofsson, biträdande socialchef
Socialförvaltningen Falköping
eva.olofsson@falkoping.se

Frida Wilgotson, utbildningssamordnare
Socialförvaltningen Falköping
0515-88 53 62
frida.wilgotson@falkoping.se

Camilla Aamoth- Enhetschef
Omvårdnadsförvaltningen Tidaholm
0502-60 60 00
camilla.aamoth@tidaholm.se

Tina Jensen, enhetschef
Omvårdnadsförvaltningen Tidaholm
0502-60 60 00
tina.jensen@tidaholm.se

Marie Gustafson Avdelningschef Äldreboende
Socialförvaltningen Falköping
0515-88 55 55
marie.gustafson@falkoping.se

John Wallberg Avdelningschef Funktionsnedsättning
Socialförvaltningen Falköping
0515-88 51 47
john.wallberg@falkoping.se

Utbildningsanordnare

Thomas Ros Rektor
Yrkesutbildning, Lärcenter
0515-88 71 24
thomas.ros@falkoping.se

Therese Angrimer, vårdlärare
Lärcenter
therese.angrimer@falkoping.se

Ci Olofsson Rektor
Rudbecksgymnasiet Tidaholm
0502-60 61 22
ci.olofsson@tidaholm.se

Jonas Wåhlberg Rektor
Ållebergsgymnasiet Falköping
0515-88 6012
mailto:jonas.wahlberg@falkoping.se

Övriga aktörer

Linda Almberg Kommunal Falköping
Kommunal
linda.almberg@falkoping.se

Michael Karlsson Vision Falköping
0515-88 51 76
michael.karlsson@falkoping.se

Martin Henrysson
Arbetsförmedlingen Falköping
martin.henrysson@arbetsformedlingen.se

Adjungerade

Else-Britt Persson, utbildningssamordnare - Koordinator
Vårdlärare Ållebergsgymnasiet
0515-88 61 18
else-britt.persson@edu.falkoping.se