APL - Arbetsplatsförlagt lärande

Den kunskapssyn som ligger till grund för utbildning inom vård och omsorg utgår från att praktik och teori är tätt sammanflätade. Kunskap bildas i ett sammanhang och olika kunskapsformer är beroende av varandra.

APL- Arbetsplatsförlagt lärande är den praktiska delen av undervisningen som enligt Skolverket (gymnasieförordningen) ska finnas på vård- och omsorgsprogrammet för ungdomar och på Vård och omsorgsutbildning för vuxna (vuxenförordningen).