Träffpunkter - för dig som vill träffa andra pensionärer

Träffpunkterna i centrum, på Ranten och Mösseberg är populära mötesplatser för pensionärer i Falköpings kommun. Här kan du delta i aktiviteter, läsa tidningar, låna dator eller bara dricka en kopp kaffe!

Träffpunkterna drivs ideellt av frivilliga medhjälpare och delvis i samverkan med kommunens fritidsverksamhet för äldre.

Träffpunkt Centrum

Träffpunkt Centrum har café och öppet måndag till torsdag kl. 9.00-16.30, fredag kl. 9-12 lördag kl. 9-12. Här finns också möjlighet att äta lunch kl. 12-13. En gång i månaden (måndagar) anordnar frivilliggruppen olika kulturaktiviteter.

Program för Träffpunkt Centrum hösten 2019PDF

Träffpunkt Ranten

Träffpunkten på Ranten har också café och öppet måndag till fredag kl. 9.00-16.30, lördag kl. 9-12. Varje fredag från och med den 21 september och tio fredagar framåt är det sittgymnastik. En gång i månaden (onsdagar) anordnar frivilliggruppen olika kulturaktiviteter.

Program för Träffpunkt Ranten hösten 2019PDF

Träffpunkt Bergsliden (Mösseberg)

Träffpunkten på Mösseberg har inget café, men var tredje tisdag anordnas kulturprogram, varje fredag är det gymnastik (med start 21 september och tio fredagar framåt).

På träffpunkt Bergsliden finns möjlighet att äta lunch kl. 11.45–12.45. Anmäl dig till lunchen dagen innan (före kl. 16.00) på telefon 0515-88 62 31.

Program för Träffpunkt Bergsliden våren 2020PDF

Kulturprogram

Frivilliggrupperna på respektive dagcentral anordnar kulturprogram som erbjuder något för alla smaker. Beroende på aktivitet kan du för en billig peng, cirka 40-80 kr, delta i kulturprogrammen på respektive dagcentral.

Varmt välkommen att delta i gemenskapen!