Säkerhetsservice för äldre

Säkerhetsservice erbjuds till dig som är 70 år eller äldre och som bor i Falköpings och Tidaholms kommuner. Tjänsten är kostnadsfri och syftet är att skapa trygghet samt förebygga och minska antalet olyckor i hemmet.

Säkerhetsservice utförs av personal från Räddningstjänsten. Du kan få hjälp med följande tjänster i ditt hem:

  • Byte av glödlampor, proppar och batterier
  • Fästa sladdar
  • Halksäkra mattor
  • Sätta upp gardiner och tavlor
  • Montera brandvarnare

Säkerhetsrond i hemmet

Vid en säkerhetsrond går vi tillsammans igenom en checklista för att se vad som behöver åtgärdas i ditt hem för att öka brandsäkerheten och minska risken för fall- och halkolyckor.

I checklistan noteras de brister och åtgärder som bör göras. En del brister kan du åtgärda själv medan andra kanske du behöver hjälp med.

Säkerhetsronden och övriga insatser är gratis. Du betalar endast för eventuellt material som  glödlampor, halkskydd etc.

Många äldre i Falköping

I Sverige skadas drygt 100 000 äldre personer varje år på grund av fallolyckor. Cirka 1 000 av dessa omkommer till följd av skadorna. I Falköpings kommun finns det i genomsnitt fler personer, som är 80 år och äldre, jämfört med andra kommuner.

Samarbete

Säkerhetsservice för äldre är ett samarbete mellan flera aktörer.

Räddningstjänsten Falköping-Tidaholm
Socialförvaltningen i Falköping
Omvårdnadsförvaltningen i Tidaholm
Folkhälsoråden i Falköping och Tidaholm