Färdtjänst och riksfärdtjänst

Du kan ha rätt till färdtjänst om du på grund av stort och varaktigt funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Du hittar information om hur du ansöker om färdtjänst på denna sida.

Färdtjänst

Vem kan få färdtjänst?

Det är funktionsnedsättningen som avgör om du kan få färdtjänst, samt vilka möjligheter du har att klara resor med den allmänna kollektivtrafiken. Funktionsnedsättningen ska ha en varaktighet om minst tre månader.

Hur ansöker jag om färdtjänst?

Ansökan om färdtjänst gör du på en särskild blankett och den ska kompletteras med ett läkarutlåtande. Ansökningsblanketten och läkarutlåtandet skickas till biståndsenheten.

Riksfärdtjänst

Vem kan få riksfärdtjänst?

Du kan ansöka om riksfärdtjänst för resa utanför kommunens område. Du kan ha rätt till riksfärdtjänst om du på grund av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Ett tillstånd för riksfärdtjänst utfärdas i första hand för allmänna kommunikationer.

Hur ansöker jag om riksfärdtjänst?

Ansökan om riksfärdtjänst gör du på en särskild blankett för varje enskild resa senast 21 dagar innan önskad avresedag. I samband med storhelger kan det krävas att ansökan ska vara inkommen tidigare. Ansökningsblanketten skickas till biståndsenheten.

Hur lämnar jag en synpunkt?

Om du har en synpunkt eller annat som berör en utförd resa kan du kontakta Västtrafiks kundservicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dokument

Ansökningsblankett färdtjänstPDF
Läkarutlåtande färdtjänstPDF
Ansökningsblankett riksfärdtjänstPDF
Reglemente för färdtjänst SkaraborgPDF
Informationsbroschyr om färdtjänstPDF
Taxa för färdtjänstPDF
Färdtjänst inom annan kommunPDF
Västtrafiks broschyr - Flera sätt att boka färdtjänstPDF