Hjälpmedel – rullator, rullstol eller duschpall

En rollator som står bredvid en trappa.

Det finns många hjälpmedel som kan underlätta din vardag, till exempel rullator, rullstol eller duschpall. Om du har hemsjukvård, deltar i dagverksamhet eller bor i särskilt boende kontaktar du kommunens arbetsterapeuter eller sjukgymnaster.

Du lånar alla personliga hjälpmedel kostnadsfritt.