Hjälp i hemmet, hemtjänst

Du som är äldre och behöver hjälp och stöd i hemmet kan ansöka om hemtjänst. Syftet med hemtjänst är att underlätta vardagen för den som är sjuk eller har ett funktionshinder, stärka de egna resurserna och i många fall göra det möjligt att bo kvar i hemmet.

Om du har behov av hemtjänst kontaktar du biståndsenheten som utreder ditt behov av hjälp. Du som är beviljad hemtjänst kan välja utförare av dina beviljade insatser utifrån lagen om valfrihetssystem (LOV). I dagsläget är fem företag godkända av kommunen som utförare. Alla företag är godkända för både omvårdnad- och serviceinsatser.

Vad kan du få hjälp med?

  • Personlig omvårdnad, till exempel hjälp att tvätta sig, duscha, äta, klä på sig.
  • Serviceinsatser, till exempel hjälp med att handla, städa och tvätta.
  • Matdistribution, innebär att hemtjänsten kommer hem till dig med färdiglagad mat.
  • Trygghetslarm, innebär att du har möjlighet att påkalla hjälp dygnet runt.

Beslut om hemtjänst

Efter ansökan och utredning får du ett beslut så snart som möjligt och senast inom två veckor.

Överklagan

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Information om hur det går till får du från din handläggare på biståndsenheten eller läs mer om hur du överklagar.

Vad kostar hemtjänst?

Avgiften räknas ut efter hur stor din inkomst är och efter hur mycket hjälp du har.
Läs mer om avgifter.

Värdighetsgarantier

I hemtjänsten finns det värdighetsgarantier för vissa insatser. Läs mer om värdighetsgarantier inom hemtjänsten.