Dagverksamhet, för dig som är äldre och som vill ha meningsfulla aktiviteter

Dagverksamhet är till för dig som är äldre och erbjuder sysselsättning med meningsfulla aktiviteter alla vardagar kl 9-15, året om.

Syften med dagverksamhet är att

  • ge stimulans, aktiviteter och social gemenskap
  • bryta isolering
  • aktivera och bidra till att bevara gästernas funktioner
  • ge avlastning och stöd för anhöriga
  • göra det möjligt att bo kvar i det egna hemmet 

Hur ansöker jag om dagverksamhet?

Ansökan om dagverksamhet görs hos biståndsenheten. Biståndsenheten utreder dina behov och därefter prövas och fattas beslut enligt socialtjänstlagen.

Kontakta kommunens reception 0515-88 50 00 för att bli kopplad till handläggare på biståndsenheten.

Biståndsenheten har telefontid måndag-fredag klockan 08.00-09.30.

Vad kostar dagverksamhet?

Avgiften räknas ut efter hur stor din inkomst är och hur ofta du deltar i dagverksamheten.

Här finns det dagverksamhet

Social dagverksamhet

Dagverksamheten Bergsliden
Bergsliden 2
521 37 Falköping
0515-88 55 44

Dagverksamheten Kinnarp
Paradgatan 11
521 73 Kinnarp
0515-88 59 57

Dagverksamheten Floby
Hässlebergsgatan 10
521 51 Floby
0515-88 66 08

Dagverksamheten Stenstorp
Storgatan 24
521 60 Stenstorp
0515-88 63 09

Dagverksamhet för dig med demensdiagnos

Tåstorps hörna
Sikagårdsgatan 5-9
521 34 Falköping
0515-88 68 09