Dagverksamhet, för dig som är äldre och som vill ha meningsfulla aktiviteter

Dagverksamhet är till för dig som är äldre och erbjuder sysselsättning med meningsfulla aktiviteter alla vardagar kl 9-15, året om.

Syften med dagverksamhet är att

  • ge stimulans, aktiviteter och social gemenskap
  • bryta isolering
  • aktivera och bidra till att bevara gästernas funktioner
  • ge avlastning och stöd för anhöriga
  • göra det möjligt att bo kvar i det egna hemmet 

Vad kostar dagverksamhet?

Avgiften räknas ut efter hur stor din inkomst är och hur ofta du deltar i dagverksamheten.

Här finns det dagverksamhet

  • Ranliden, Falköping - två dagverksamheter varav den ena har demensinriktning
  • Storgatan 24, Stenstorp
  • Frökindsgården, Kinnarp
  • Vårdcentrum, Floby

Hur ansöker jag om dagverksamhet?

Ansökan om dagverksamhet görs hos biståndsenheten