Boende för äldre

Du som har behov av stöd som gör att du inte längre kan bo i ett eget boende kan ansöka om plats på äldreboende eller demensboende.

Ansöka om plats på äldre- eller demensboende

När dina behov av vård och omsorg är så stora och omfattande att du inte längre kan bo kvar hemma finns möjligheten att ansöka om att flytta till ett äldreboende eller demensboende. Ansökan om boende gör du hos biståndsenheten. Biståndsenheten utreder dina behov och därefter prövas och fattas beslut enligt socialtjänstlagen.

Överklagan

Du har rätt att överklaga, om du inte har beviljats det du ansökt om. Information om hur det går till kan du läsa om här eller så kan du få information från din handläggare på biståndsenheten

Läs mer om hur du kan överklaga

Avgifter

Avgiften räknas ut efter hur stor din inkomst är och efter hur mycket hjälp du har.

Läs mer om avgifter