Boende för äldre

Du som har behov av stöd som gör att du inte längre kan bo i ett eget boende kan ansöka om plats på äldreboende eller demensboende.

Ansöka om plats på äldre- eller demensboende

När dina behov av vård och omsorg är så stora och omfattande att du inte längre kan bo kvar hemma finns möjligheten att ansöka om att flytta till ett äldreboende eller demensboende. Ansökan om boende gör du hos biståndsenheten. Biståndsenheten utreder dina behov och därefter prövas och fattas beslut enligt socialtjänstlagen.

När du har fått beslut om äldreboende eller demensboende ska du enligt vår värdighetsgaranti få ett erbjudande om boende inom fyra veckor. Du får lämna önskemål om var du vill bo. Naturligtvis försöker vi att tillgodose din önskan, men om det inte finns plats erbjuds du ett annat boende.

Överklagan

Du har rätt att överklaga, om du inte har beviljats det du ansökt om. Information om hur det går till får du från din handläggare på biståndsenheten.
Du kan även läsa mer om hur du överklagar på webbsidan.

Avgifter

Avgiften räknas ut efter hur stor din inkomst är och efter hur mycket hjälp du har.
Läs mer om avgifter här.