Vilket stöd kan jag få?

Stora träd, grönskande natur

Om du har svårigheter att på egen hand klara ditt dagliga liv och anser dig vara i behov av hjälp kan du vända dig till biståndsavdelningen.

På avdelningen arbetar bistånds-/LSS-handläggare som beslutar om vilka insatser du kan få. Där arbetar också ekonomihandläggare som räknar fram och beslutar om avgifter på de olika insatserna.

Du kan ansöka om:

Eget val av utförare av hemtjänst

Du som är beviljad hemtjänst kan välja andra utförare än kommunen. Förutsättningen är att det finns alternativa utförare/företag som blivit godkända av kommunen att utföra hemtjänst åt dig i det område där du bor.

Läs mer om Eget val inom hemtjänsten för brukare.

Valmöjligheter i äldreboende/personlig assistans

  • Om du ansöker om äldreboende kan du lämna önskemål om var du vill bo. Naturligtvis försöker vi att tillgodose din önskan, men om det inte finns plats erbjuds du ett annat boende.
  • Om du blir beviljad personlig assistans kan du välja assistansutförare.

Ansökan

Kontakta respektive bistånds-/LSS-handläggare för ditt område.

Beslut

Efter ansökan och utredning får du ett beslut så snart som möjligt och senast inom två veckor där det framgår vilken hjälp du har beviljats.

Överklagan

Om du inte beviljats det du ansökt om, har du rätt att överklaga. Information om hur det går till får du från din handläggare på biståndsavdelningen.

Avgifter

Avgiften räknas ut efter hur stor din inkomst är och efter hur mycket hjälp du har.
Läs mer om avgifter.