Trädgårdsmiljö för äldre

Kom ut och njut av härlig grönska. Miljöer som stimulerar bibehåller hälsan och stärker vårt immunförsvar. Natur, vatten och växtlighet har en positiv inverkan på välbefinnandet.

Våra grönskande trädgårdar inbjuder till promenader som ger naturlig fysisk aktivitet. En kaffetår ute i friska luften ger livskvalitet och piggar upp. Dofter av blommor och surrande bin är något som vi alla känner igen och ett sätt att njuta av det goda livet.

Staten har satsat mycket pengar på att kommunerna ska utveckla äldreomsorgen på olika sätt. Ett av de områden som Falköpings kommun prioriterat är att stärka det sociala innehållet på våra äldreboenden genom att förbättra utemiljöerna.

Falköping är en kommun med omgivande landsbygd. På äldreboendena finns många, både män och kvinnor, som har haft jordbruk eller eget hus med trädgård. Det finns ett stort värde att bygga vidare på denna erfarenhet av trädgård och jord. Att skapa vackra och praktiska utemiljöer medför att det blir enklare och mer naturligt att vistas i friska luften. De boende får möjlighet att återuppleva mycket av det positiva som kontakt med natur och odling innebär.  Personalen har arbetat fram förslag till förändringar som även de boende har fått ge synpunkter på. Det handlar om förändringarav befintliga uteplatser, odlingskar i lämplig utformning som kan nås med rullstol, nya utemöbler, avgränsande spaljéer, markiser, vattenspel och naturligtvis en mängd nya växter och blommor. Vi vill med denna broschyr visa hur viktigt det är med en god utemiljö på våra äldreboenden.

Läs, njut och inspireras!