Färdtjänst och riksfärdtjänst

Du kan ha rätt till färdtjänst om du på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

Riksfärdtjänst

Du kan ansöka om riksfärdtjänst för resa utanför kommunens område. Du kan ha rätt till riksfärdtjänst om du på grund av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Ett tillstånd för riksfärdtjänst utfärdas i första hand för allmänna kommunikationer.

Skicka din ansökan om riksfärdtjänst i god tid innan du ska företa en resa, dock senast 21 dagar före tänkt avresedag. I samband med storhelger kan det krävas att ansökan skavara inkommen tidigare.

Ansökan   

Ansökan om färdtjänst och riksfärdtjänst gör du på en särskild blankett. På biståndsenheten finns broschyrer med mer information om närtrafik, flextrafik, färdtjänst, regionfärdtjänst och riksfärdtjänst.
    
Ansökningsblankett färdtjänstPDF

Ansökningsblankett riksfärdtjänstPDF

Hur lämnar jag en synpunkt?

Om du har en synpunkt eller annat som berör en utförd resa kan du kontakta kundservicelänk till annan webbplats eller mejla till synpunkt.anrop@vasttrafik.se