Resor och transporter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Det finns många olika typer av allmänna kommunikationer som är tillgängliga för dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning. Du kan välja på följande transportsätt:

  • Stadstrafiken i Falköping och vissa övriga bussar.
  • Flextrafik.länk till annan webbplats Om du är över 75 år eller har tillstånd för färdtjänst kan du resa med flextrafik (taxi) mellan två adresser inom Falköpings tätort.
  • Närtrafiklänk till annan webbplats. Du som bor på landsbygden kan åka närtrafik (taxi) om busslinje saknas. Närtrafiken gäller inom kommunen med avgång på fasta tider mellan landsbygd och nämaste samhälle eller Falköpings tätort.
  • Fria resor för dig som fyllt 75 år.länk till annan webbplats Fria resor med kollektivtrafiken för de som fyllt 75 år gäller inom Falköpings kommun. Det gäller både den ordinarie linjetrafiken samt Närtrafik och andra anropsstyrda linjeturer som körs av Västtrafik.


Särskilda kommunikationer

Om du har ett långvarigt funktionshinder och har svårt att själv förflytta dig eller resa med buss, tåg, flextrafik eller närtrafik kan du ansöka om färdtjänst, regionfärdtjänst eller riksfärdtjänst.

  • Färdtjänst. För resor inom Skaraborg med taxi eller specialfordon.
  • Regionfärdtjänst. Du som har färdtjänst kan bli registrerad för regionresor. Du får resa upp till tio enkelresor på ett år inom Västra Götalandsregionen.
  • Riksfärdtjänst. Om du behöver resa längre än du får med färdtjänst och regionfärdtjänst, kan du ansöka om riksfärdtjänst.


Andra insatser som är till för att underlätta resor och transporter för dig