Floby, serviceboende

Floby serviceboende består av 39 servicelägenheter och är bemannat dygnet runt. Boendet är beläget i samma hus som folktandvården i Floby. Det är nära till kommunikationer som buss och tåg.

Lägenheternas storlek varierar något, men det finns både en- och tvårumslägenheter.
I alla lägenheter finns trygghetslarm. När du larmar kopplas larmet till en larmcentral i Malmö som vidare befordrar det till Trygghetslarmets personal i Falköping.

Aktiviteter

Fritidsverksamheten som utgår från Falköping anordnar aktiviteter vissa dagar i veckan såsom underhållning, studiecirklar, resor, utflykter med mera. Gudstjänster anordnas av olika kyrkliga samfund en dag i veckan.

Kost och måltider

Vi levererar varm färdiglagad lunch och/eller kvällsmat varje dag från tillagningsköket i Floby till den som är beviljad matdistribution. Du kan också äta lunch i matsalen. Matsalen är även öppen för allmänheten och lunchen serveras dagligen.

Städning

Om du är beviljad städning är det viktigt att det finns en väl fungerande dammsugare, dammduk, och städ-/moppredskap.

Samverkan med anhöriga och närstående

Du ska ges möjlighet att påverka innehållet i din hemtjänst och hur den ska utföras. Planeringen av din hemtjänst görs därför alltid tillsammans med dig och dina närstående om du önskar det.

Ändring av tid för din hemtjänst

Ändring av din tid kan förekomma vid till exempel storhelger, sjukdom och utbildningar. Vid dessa till fällen planerar vi en ny tid tillsammans med dig.

Privata medel/kontanter

Om du är beviljad inköp ser vi gärna att du har ett betalkort istället för kontanter.

Kontaktperson

Kontaktpersonen är en person i personalgruppen som har ett helhetsansvar för din hemtjänst. I anslutning till att insatsen påbörjas utses en kontaktperson.

Kommunal hälso- och sjukvård

I kommunens hemsjukvård är det sjuksköterskor som ansvarar för vården. De har olika specialiteter och kan delegera vissa arbetsuppgifter till annan omvårdnadspersonal.

Hemsjukvården bedrivs dygnet runt under årets alla dagar. För att vi ska kunna ge dig en god omvårdnad gör vi en vårdplanering innan du blir inskriven som patient i kommunens hemsjukvård. Planeringen sker tillsammans med primärvård eller länssjukvård. Om behov av läkare uppstår, ansvarar alltid vårdcentral eller sjukhus för detta.