Bergsliden 2, serviceboende

Bergsliden 2 ligger på bergssluttningen vid Mösseberg i norra delen av Falköping. Boendet är ett serviceboende med 30 lägenheter.

Med serviceboende menas att det finns närhet till personal dygnet runt för att öka tryggheten och skapa möjligheter till social gemenskap. Det finns även möjlighet till parboende. Boendet har ett gemensamt trivselrum, matsal och dagcentral.

I lägenheten får den boende hjälp genom hemtjänstinsatser som utformas utifrån de personliga behoven. I alla lägenheter finns trygghetslarm. När du larmar kopplas larmet till en larmcentral i Malmö som vidare befordrar det till Trygghetslarmets personal i Falköping.

Mål

Våra mål är att brukaren känner trygghet och kan bo kvar hemma så länge som möjligt.

Kost och måltider

Frukost och kvällsmat tillagas av hemtjänstens personal efter biståndsbeslut. I boendet finns en matsal. Maten serveras kl 12.00-13.00 och tillagas i Ranlidens kök. De som har insatsen matdistribution får maten vid samma tid.

Kontaktperson

När hemtjänsten får ett nytt ärende utses en kontaktperson i personalgruppen som har ett särskilt ansvar och kontakt med brukaren och närstående.

Fritidsverksamhet

Gemensamma aktiviteter bedrivs av Fritidsverksamheten i lokalerna på serviceboendet.  

Exempel på aktiviteter:

  • Trivselträffar
  • Fester
  • Sittgymnastik
  • Studiecirklar
  • Resor och utflykter 

Besöksadress

Bergsliden 2
52137 Falköping


Visa serviceboendets placering på kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster