Äldreboende Ranliden

Äldreboendet Ranliden ligger vackert beläget på bergssluttningen av Mösseberg. Boendet har åtta avdelningar med sammanlagt 69 lägenheter. En avdelning har demensinriktning  och en har regelbunden korttidsvistelse, även kallad växelvård. I hjärtat av huset finns en stor samlingssal.

Aktiviteter

Det finns gemensamma aktiviteter på Ranliden så som gudstjänst, gymnastik, tipspromenader och utevistelser varje vecka. Det anordnas också mindre aktiviteter på respektive avdelning.

Kost och måltider

Ranliden har ett eget kök där all mat tillagas.

Besöksadress

Daléngatan 4
521 31 Falköping

 

Visa äldreboendets placering på kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster