Boenden för äldre

Fel vid laddning av objekt.

I Falköpings kommun finns flera olika typer av boenden för äldre. Du kan ansöka om att bo på äldreboende, serviceboende eller korttidsvistelse.

Ansökan om boende gör du hos biståndsenheten. När du ansökt om boende får du ett beslut så snart som möjligt och senast inom två veckor. Du får också ett erbjudande om bostad inom fyra veckor efter det att du beviljats äldreboende enligt vår kvalitetsgaranti.

Önskemål om var du vill bo

Du får lämna önskemål om var du vill bo. Naturligtvis försöker vi att tillgodose din önskan, men om det inte finns plats erbjuds du ett annat boende.

Överklagan

Du har rätt att överklaga, om du inte beviljats det du ansökt om. Information om hur det går till får du från din handläggare på biståndsenheten.

Avgifter

Avgiften räknas ut efter hur stor din inkomst är och efter hur mycket hjälp du har.