ABC-föräldraträffar för dig med barn i åldern 6-12 år

Det är inte alltid lätt att vara förälder. Ibland är det skönt att få tips och idéer hur man kan gå vidare i sitt föräldraskap. Därför bjuder kommunen i samarbete med Odens vårdcentral in till gruppträffar med diskussion och information om föräldraskap och barns utveckling.

ABC består av fyra gruppträffar kring temana Visa kärlek, Vara med, Visa vägen och Välja strider. Träffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har som mest tio deltagare. På träffarna samtalar vi om föräldraskapsstrategier och förhållningssätt, tar del av forskning om föräldraskap och delar med oss av varandras erfarenheter.

Kursen är kostnadsfri och hålls av Ällagatans förebyggande team i samarbete med Odens vårdcentral, Ungas Psykiska hälsa. Du behöver inte tillhöra Odens vårdcentral för att gå kursen.

När startar nästa kurs?

Kurser startas löpande.

För mer information och anmälan

Ällagatans förebyggande team
0706-74 50 67
allagatan@falkoping.se

Oden vårdcentral, Ungas psykiska hälsa
0515-878 60 (knappval 4)