Föräldrastöd

Här kan du läsa mer om vad kommunen kan erbjuda er som föräldrar om ni behöver stöd.

Föräldrastöd på Familjecentralen - barn 0-6 år

Familjer kan råka ut för problem som är svåra att lösa på egen hand. Då kan du vända dig till Familjecentralen för att få stöd. Barn utvecklas i samspel med sina föräldrar. Tillsammans försöker vi hitta lösningar på upplevda problem. Det kan handla om små eller stora bekymmer, som till exempel när du:

 • Känner dig osäker som förälder
 • Upplever ditt barn som besvärligt
 • Är orolig för hur ditt barn mår
 • Vill upptäcka och utveckla dina resurser som förälder
 • Vill stärka relationen mellan dig och ditt barn

Här erbjuds stöd i föräldraskapet genom samtal och/eller pedagogiskt stöd i vardagen.

Boka tid för besök   

Du/ni som har barn i åldern 0-6 år är välkomna att ta kontakt. Det går bra att ringa för att boka tid för besök eller bara fråga om råd.

Du kan också ansöka om hjälp och stöd av familjebehandlare via socialtjänstens reception.

På Familjecentralen kan du även boka tid för faderskapsbekräftelse på torsdagar klockan 10-12.

Kontakt

Familjepedagog
Martina Svensson
0515-88 53 91
martina.a.svensson@falkoping.se

Besöksadress

Familjecentralen
Närhälsan Oden
S:t Olofsgatan 8 plan 3
521 42 Falköping

Föräldrastöd via Ällagatans förebyggande team - barn och unga upp till 18 år

Ällagatans förebyggande team kan ge råd och stöd till föräldrar i föräldrarskapet. Här kan du läsa mer om vad teamet kan erbjuda och hur du kan komma i kontakt med oss.

Vad arbetar Ällagatans förebyggande team med?

 • Teamet samarbetar med andra aktörer i kommunen för att ge tidiga insatser till barn och unga upp till 18 år
 • Råd och stöd till föräldrar i föräldraskapet
 • Råd och konsultation till samverkansparter
 • Samverkan sker med förskola, grundskola, sjukvård med mera
 • Bekymrande samtal
 • Enskilda samtal med föräldrar/barn

Känner du igen dig?

 • Duger jag som förälder?
 • Hur ska jag orka vara förälder?
 • Barnet/ungdomen vill inte gå till skolan!
 • Jag tjatar nog för mycket?
 • Hur kan jag förstå mitt barn bättre?

Hur kommer jag i kontakt med Ällagatan?

Hör av dig direkt till oss för rådgivning och stöd.

Hur arbetar Ällagatans förebyggande team?

Vi utgår från din berättelse, samtalet är grunden i arbetet. Ällagatan möter dig som förälder tillsammans med hela, eller delar av din familj, eller tillsammans med någon annan du tycker är viktig.

Vi pratar om det som fungerar och om det som är jobbigt. Tillsammans hittar vi lösning på familjens svårigheter för att få vardagen att fungera bättre. Det vi kommer fram till journalförs inte.

Kontakt

0515-88 66 77
allagatan@falkoping.se

Jenny Karlsson
0701-81 44 28

Fia Liljeblad
0706-74 50 67

Besöksadress

Ällagatan 21 B
521 33 Falköping