Föräldrastöd

Här kan du läsa mer om vad kommunen kan erbjuda er som föräldrar om ni behöver stöd.

Föräldrastöd på Familjecentralen - barn 0-6 år

Ibland kan det vara svårt att vara förälder. Då kan du och din familj få stöd i er familjesituation.

Hos oss kan man prata om allt som rör familjelivet, din roll som förälder, oro, rutiner, anknytning, gränssättning och en hel del annat.

Vi har tystnadsplikt, vi för inga journaler och alla besök är kostnadsfria.

Boka tid för besök   

Du som har barn i åldrarna 0-6 år är välkommen att höra av dig.

Du kan också ansöka om hjälp och stöd av familjebehandlare via socialtjänstens reception.

Kontakt

Familjepedagog
Ann-Sofi (Fia) Johansson
0515-88 53 91
ann-sofi.johansson@falkoping.se

Besöksadress

Familjecentralen
Närhälsan Oden
S:t Olofsgatan 8 plan 3
521 42 Falköping

Föräldrastöd via Ällagatans förebyggande team - barn och unga upp till 18 år

Ällagatans förebyggande team kan ge råd och stöd till föräldrar i föräldrarskapet. Här kan du läsa mer om vad teamet kan erbjuda och hur du kan komma i kontakt med oss.

Vad arbetar Ällagatans förebyggande team med?

 • Teamet samarbetar med andra aktörer i kommunen för att ge tidiga insatser till barn och unga upp till 18 år
 • Råd och stöd till föräldrar i föräldraskapet
 • Råd och konsultation till samverkansparter
 • Samverkan sker med förskola, grundskola, sjukvård med mera
 • Bekymrande samtal
 • Enskilda samtal med föräldrar/barn

Känner du igen dig?

 • Duger jag som förälder?
 • Hur ska jag orka vara förälder?
 • Barnet/ungdomen vill inte gå till skolan!
 • Jag tjatar nog för mycket?
 • Hur kan jag förstå mitt barn bättre?

Hur kommer jag i kontakt med Ällagatan?

Hör av dig direkt till oss för rådgivning och stöd.

Hur arbetar Ällagatans förebyggande team?

Vi utgår från din berättelse, samtalet är grunden i arbetet. Ällagatan möter dig som förälder tillsammans med hela, eller delar av din familj, eller tillsammans med någon annan du tycker är viktig.

Vi pratar om det som fungerar och om det som är jobbigt. Tillsammans hittar vi lösning på familjens svårigheter för att få vardagen att fungera bättre. Det vi kommer fram till journalförs inte.

Kontakt

0515-88 66 77
allagatan@falkoping.se

Jenny Karlsson
0701-81 44 28

Fia Liljeblad
0706-74 50 67

Besöksadress

Ällagatan 21 B
521 33 Falköping

Föräldraskapsprojekt för social hållbarhet

Under år 2021-2022 pågår nu ett ett föräldraskapsprojekt under rubriken Social hållbarhet i Falköpings kommun.

Syftet med projektet är att:

 • Ta fram en modell för ett kulturanpassat föräldraskapsstöd i samverkan mellan kommun, studieförbund och kulturföreningar.
 • Utveckla föräldraskapsstödet att nå fler åldersgrupper än idag.
 • Öka kunskapen hos de verksamheter som bedriver föräldraskapsstöd om varandras insatser, vilka roller respektive verksamhet har och hur man kan använda varandra.
 • Stärka samordningen mellan de föräldrastödjande insatser vi har idag
 • Öka föräldrars kunskap om vilket stöd som finns att tillgå i föräldraskapet.
 • Öka kunskapen hos de verksamheter som bedriver föräldraskapsstöd om hur föräldrar/vårdnadshavare i Falköping vill ha stöd i sitt föräldraskap.

Samordnare för projektet är Fia Liljeblad som är socionom och även arbetar som familjebehandlare.

Ett föräldraskapsstöd kan innebära stöd från Barnavårdscentralen eller Familjecentralen, det kan också vara föräldrautbildning i grupp, enskilda samtal och droginformation till tonårsföräldrar och mycket annat.

Skriv eller ring gärna till Fia Liljeblad om du har synpunkter eller tankar om dina erfarenheter och/eller tankar kring det stöd som finns att få i Falköping.

Kontakt

Fia Liljeblad
070-674 50 67