Barn som far illa

Alla barn har rätt till en trygg och säker uppväxt. Om du misstänker att ett barn far illa och behöver stöd eller skydd bör du anmäla detta till socialtjänsten. Du kan vara anonym.

Hur anmäler du?

Anmälan kan göras antingen skriftligt eller muntligt. Du kan ringa, skicka e-post eller brev. Det vanligaste är att den som lämnar anmälan uppger sitt namn men som privatperson har du möjlighet att vara anonym. Det förutsätter att du inte berättar vem du är när du kontaktar socialtjänsten. Skickar du från din mailadress kommer den synas på anmälan och kan delges till berörd familj.

Du kan alltid kontakta socialtjänsten för att få råd om du är orolig och har misstankar om att barn far illa.

Akut hjälp

Om du anser att ett barn är i akut fara bör du anmäla det till socialtjänsten via telefon. Om du behöver akut hjälp utanför kontorstid (kvällar, nätter och helger) ska du kontakta  socialjouren eller polisen.

Ansökan om stöd/avlastning

Vårdnadshavare och ungdomar 15-18 år kan själva ansöka om stöd och hjälp. Stöd kan ges i form av till exempel samtalskontakt, familjebehandling, kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem.