Systrarna Odhs Hemtjänst AB

Systrarna Odhs hemtjänst AB grundades 2010 och är idag Skaraborgs största privata aktör inom hemtjänst. Våra medarbetare sätter varje individs livskvalitet och trygghet i fokus. Vi har lång erfarenhet av att möta människor med olika behov och förutsättningar.

Vi erbjuder hemtjänst med hög kvalitet och en engagerad personal som ser dig som unik. Alla upp-drag vi får behandlas utifrån dina behov och förutsättningar. Vi tycker det är viktigt att bygga en personlig relation till dig som kund. Vårt mål är en hög personalkontinuitet för att skapa trygghet i vardagen.

Kompetens

Vi har utbildade undersköterskor som utför personlig omvårdnad och delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Vi har också särskild städpersonal som utför alla serviceinsatser.

Kvalitet

För oss är kvalitet i hemtjänsten färskvara därför följer vi ständigt upp dina insatser och är intresserade av hur du upplever vår hemtjänst.