Falans hemtjänst AB

Falans Hemtjänster har funnits i Falköping i flera år och står för kontinuitet och trygghet. Verksamheten har under åren haft olika ägare men värderingarna inom företaget har varit det samma.

Falans Hemtjänst fokus är att ge våra kunder den allra bästa omsorgen och trygghet i vardagen och att vara den absolut bästa hemtjänsten i kommunen.

Ledningen i företaget har lång och bred erfarenhet från vård och omsorg, vilket skapar de absolut bästa förutsättningarna och förståelse för varje enskild kunds unika situation.

Samverkan och planering

Vi på Falans hemtjänst jobbar aktivt med att skapa relationer med våra kunder så att du som kund ska känna dig trygg med vem som kommer till och att du möts av en bekant röst när du kontaktar oss. Med bästa möjliga stöttning och ett mycket gott bemötande, så arbetar vi på Falans hemtjänster ständigt för att kunna ge dig de bästa förutsättningarna för att just du ska trivas och må gott hos oss.

Vår stora erfarenhet från hemtjänsten gör att vi skapar de absolut bästa förutsättningarna för just dig.

Vi strävar efter hög personalkontinuitet så att våra kunder ska känna sig trygga.

Kompetens

Våra anställda är i första hand undersköterskor, och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi vidareutbildar vår personal utefter behov så att vi alltid ska ha rätt kompetens hos oss och hos dig.

Kvalitet

Vår verksamhet följs upp regelbundet för att arbeta med utveckling och för att förbättra vår verksamhet. Vi följer upp dina insatser hos oss regelbundet för att du ska få den bästa omsorgen, anpassad utifrån dina behov.

Dina åsikter är viktiga för oss i vårt kvalitetsarbete. Vi jobbar i ett öppet och tillåtande klimat där du som kund alltid är välkommen att ringa.