Tisdagar - Cirkelträning

Cirkelträning, Räddningstjänsten
Tisdagar: klockan 11.00-12.00

Anmälan till:
Veronika 070-1913670
Ulrika 070-1911273
aktivitetssamordnare65plus@falkoping.se