Måndagar - Promenad/Stavgång

Måndagar klockan 14.00-15.00.
OBS! samling Mössebergsportar.

Stavar finns att låna, säg till vid anmälan vid lån.

Anmälan till:
Veronika 070-1913670
Ulrika 070-1911273
aktivitetssamordnare65plus@falkoping.se