Falköping, vad minns vi tillsammans! Onsdag 30 nov

Är du nyfiken på historian kring Falköping? Med bilder som underlag träffas vi, berättar och upplever tillsammans. Det kan handla om byggnader som har försvunnit, Storgatan och Ranten.

När: Onsdag: 30/11
Tid: OBS NY TID!Klockan 15.00
Var: Mötesplatsen Senior 65+, Warenbergsgatan 5A
Kommer att finnas fika till självkostnadspris

Anmälan till
Ulrika : 070 - 1911273 eller Veronika 070 - 1913670
aktivitetssamordnare65plus@falkoping.se