Möten över generationer!

Oavsett ålder kan vi dela lärdom, intressen, erfarenheter & livet i stort. Välkomna!! Eleverna på Barn och fritidsprogramet.

När:
Tid:
Plats:
Fika till självkostnadspris
Anmälan till:
Ulrika : 070 - 1911273 eller Veronika 070 - 1913670
aktivitetssamordnare65plus@falkoping.se