HITTAUT I FALKÖPING

Hittaut är en gratis friskvårdsaktivitet där du med hjälp av karta (på papper eller i appen) ska finna checkpoints. Det finns checkpoints i fyra olika svårighetsnivåer och de är placerade i stadsmiljö, parker, bostadsområden och tätortsnära skogar.
Du kan delta på egen hand eller tillsammans med oss Senior 65+.

När: Torsdagar 23/6, 30/6, 7/7, 28/7, 4/8, 11/8, 18/8
Tid: Klockan 09.00
Var. Vi träffas på Mötesplatsen Senior 65+

Anmälan till:
Veronika Fogelberg 070-1913670
Ulrika Bondesson 070-1911273
aktivitetssamordnare65plus@falkoping.se