Workshop för 65+

Vad kan du göra för att ha ett så bra liv som möjligt, nu och resten av ditt liv?

lars