Odensbergsskolan

Information om coronaviruset covid-19

För uppdaterad information använd länk nedan.

Information om coronaviruset covid-19länk till annan webbplats

Vår vision:

Vi lär tillsammans med hjärna och hjärta


Barn och elever från enhet Floby och Odensberg ska

  • vara rustade för framtiden
  • ha goda kunskaper
  • känna tilltro till sin egen förmåga


Odensbergs skola

Skolan är en enparallellig skola för år F-6 med ca 120 elever.
Förskoleklass och fritidshem är integrerade med skolan såväl i lokaler som verksamhet.

Skolan har en härlig utemiljö med stora grönytor. I närmiljön finns skog och natur som inbjuder till friluftsliv och studier utomhus.

 

 

Sjukanmälan

Sjukanmälan till Skola24: 0515-869 51