Nyheter Odenbadet

Ingress


  • Odenbadet är stängt 5-11 juni

    Under perioden 5-11 juni kommer Odenbadet att renoveras/byte av styrskåp som berör vattenreningen. Under detta kommer det inte vara möjligt att bedriva verksamhet i bassängerna/lokalerna. Verksamheten...

  • Anmäl dig till sommarsimskola

    Sommarsimskola kommer att anordnas på Odenbadet, Stenstorsbadet och Flobybadet för barn och ungdomar födda 2016 eller tidigare.