Steg 1 måndagar 16.10-16.40

Anmälan till minisim

Start vecka 2-11. Uppehåll vecka 7