Torghandel

Blomkål och broccoli

Torghandeln på Stora torget i Falköping är ett trevligt inslag i centrum som bland annat ger oss möjlighet att köpa närproducerade livsmedel. Sortimentet varierar beroende på veckodag.

Tisdag och fredag
Torgdagar med fritt sortiment.

Onsdag, torsdag och lördag
Dessa torgdagar är sortimentet begränsat till frukt och grönsaker.

Malta Johanna marknad
Varje lördag under juli–september anordnas Malta Johanna marknad på Stora torget i Falköping. Här säljs lokalproducerad mat och hantverk direkt av producenterna.

Tider för försäljning

  • Försäljningen får börja tidigast klockan 8:00 och avslutas vardagar senast klockan 18:00 och lördagar klockan 14:00.
  • Studentdagen får försäljning pågå längst till klockan 12:00.
  • På påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton får torghandel inte pågå efter klockan 12:00.
  • Om ordinarie torgdag infaller på en helgdag får torghandel i stället pågå närmast föregående vardag.
  • Det finns möjlighet att boka årsplats. Försäljare som inte har årsplats bör vara på Stora torget senast klockan 7:00 för anvisning av plats.

Vårmarknad och höstmarknad

Första torsdagen i april och första torsdagen i oktober hålls vår- och höstmarknad på Stora torget, Trätorget och Köttorget med cirka 150 marknadsstånd.

Malta Johanna marknad

För denna marknad gäller särskilda regler. Kontakta landsbygdsutvecklaren Niclas Fällström för mer information, se nedan.

Avgifter

Följande avgifter gäller för saluplats med torghandel på Stora Torget med undantag för dag när frimarknad äger rum.

Fast saluplats

Årsavgifter för fast saluplats på 3,0 x 3,5 meter. Avgiften betalas till kommunen senast den 31 januari för löpande kalenderår.

1 dag/vecka = 1 500 kronor
2 dagar/vecka = 2 000 kronor
3 dagar/vecka = 3 000 kronor
4 dagar/vecka = 4 000 kronor
5–6 dagar/vecka = 5 000 kronor

Tillfällig saluplats

För tillfällig saluplats på 3,0 x 3,5 meter erläggs en avgift på 150 kr per dag.

Lantbrukare, trädgårdsodlare och andra som i mindre skala tillfälligt och ej yrkesmässigt saluför huvudsakligen egna produkter samt personer som säljer skogsbär, vilda blommor, svamp och dylikt som de själva plockat, ska inte erlägga avgift vid tillfällig försäljning på torget.

Vår- och höstmarknad på Stora torget, Trätorget och Köttorget

Vid vår- och höstmarknaderna erläggs avgift per marknadsdag. Avgiften för saluplats om 3,0 meters längd är 300 kr.

Lokala livsmedelsproducenter får nyttja Dotorpsgatan, delen Trädgårdsgatan–Storgatan.

Eluttag på Stora torget, Trätorget och Köttorget

Årsabonnemang, för varje uttag. Lagenlig mervärdesskatt tillkommer på avgiften för eluttag.
1–2 dagar = 800 kr.
3–6 dagar = 1 600 kr.

Endagsanslutning = 48 kr.