Serveringstillstånd

För servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker behövs tillstånd av den kommun där serveringsstället är beläget. Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller till slutet sällskap och kan vara stadigvarande eller tillfälligt.

Kommunen ansvarar för tillstånd, tillsyn och sanktionsärenden för serveringstillstånd enligt alkohollagen. Tillstånd kan ges om den sökande uppfyller kraven i lagen och följer de av fullmäktige tagna besluten om policy och riktlinjer. Läs kommunens riktlinjer för alkoholservering.PDF

Tillståndsenheten i Samverkan, TiS, ansvarar för ärenden som rör serveringstillstånd. Tillståndsenheten handlägger ansökan och socialnämnden beslutar.

Hur ansöker jag?

Ansökan om serveringstillstånd görs via e-tjänst. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövningen. Olika avgifter gäller för respektive tillstånd. Se avgiftstaxan för serveringstillstånd. Avgiften ska vara inbetald innan handläggning kan påbörjas.

  • Ansökningsavgiften för serveringstillstånd sätt in på plusgironummer: 32138-0.
  • Märk insättningen 7601-72111-750.
  • Ansökan behandlas inte förrän avgiften är inbetald.
  • Avgiften avser myndighetsutövning och är momsbefriad.

När behövs inte serveringstillstånd?

Du behöver inte ansöka om serveringstillstånd om serveringen:

  • avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, det vill säga ett slutet sällskap.
  • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
  • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol eller lättdrycker.

Frågor

Frågor rörande serveringstillstånd besvaras av alkoholhandläggare. Se kontaktuppgifter nedan.