Folköl, tobak och läkemedel

Försäljning och servering av folköl klass II och försäljning av tobaksvaror ska anmälas till kommunen innan försäljning eller servering påbörjas.

Försäljning av folköl klass II (öl med en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent) i detaljhandel ska, enligt 5 kap. 5 § alkohollagen, anmälas till kommunen. Försäljning får inte påbörjas innan anmälan gjorts.

Servering av folköl klass II får inte påbörjas, enligt 8 kap. 8 § alkohollagen, innan anmälan om detta har gjorts till kommunen där serveringen kommer äga rum.

Enligt 12c § tobakslagen (1993:581) får inte en näringsidkare sälja tobaksvaror utan att anmälan till kommunen har skett.

Frågor

Frågor rörande försäljning av folköl, tobak och vissa läkemedel besvaras av kommunens alkoholhandläggare, se kontaktuppgifter nedan.