Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2017-05-26

Företagsklimatet i Falköping

Årets mätning av företagsklimatet har nu anlänt och vi förbättrar oss inom 14 av 18 variabler. Den sammanfattande bedömningen landar på hela 3,63 vilket innebär all time high!

Korta fakta

Företagsklimatet i Falköpings kommun mäts årligen genom Svenskt Näringslivs undersökning, där företagare och politiker får svara på frågor angående hur de upplever olika situationer och områden i sin kontakt med kommunen.

Undersökningen, som regelbundet utförs av Svenskt Näringsliv (Demoskop), genomfördes genom webbenkät, postenkät och telefonintervjuer under första kvartalet 2017. Den riktar sig till företag med minst en anställd, vilket innebär 942 företag i Falköpings kommun. 54% av de tillfrågade har valt att svara på enkäten, vilket innebär en högre svarsfrekvens än sverigesnittet (50%).

Ökning på 14 av 18 punkter

Glädjande är att Falköping jämfört med föregående år nu klättrar uppåt på 14 av 18 parametrar. Bland de som ökar mest hittar vi bland annat ”Tjänstemännens attityder” och ”Konkurrens från kommunens verksamheter”. En liten minskning kan ses på t.ex. ”Vägnät, tåg och flyg”, men där ligger vi fortfarande klart över snittet för riket. ”Allmänhetens attityder till företagande” är oförändrat i jämförelse med 2015 men hamnar något under rikssnittet.