Publicerad: 2018-12-12

Ansök om fondbidrag!

Du som är verksam inom detaljhandeln i Falköpings kommun, butiksägare eller butiksanställd, kan ansöka om fondmedel ur Johan Halléns understödsfond.

Kravet för att ansöka om bidrag är att du är bosatt i Falköpings kommun. Bidrag utbetalas med
5.000 kr per sökande. Skriftlig ansökan, med en kort beskrivning av ändamålet, lämnas senast
den 15 december 2018.


Kontaktperson

Lennart Falegård
lennart.falegard@falkoping.se
0704-89 75 11