Publicerad: 2018-04-25

Biltema öppnar på Ålleberg Center!

Illustration över biltema-butik

Utvecklingen av handeln i Falköping fortsätter starkt. Läget vid Ålleberg Center var optimalt för Biltemas andra etablering i Skaraborg. Kommunstyrelsens arbetsutskott har onsdag 25 april tagit beslut om markförsäljning.

Utvecklingen av handeln i Falköping fortsätter tillsammans med starka varumärken. Nu när Biltema etablerar sig stärks övrig handel, fler arbetstillfällen skapas och fler kunder kommer att se Falköping som sin naturliga handelsort.
– Vi är mycket glada över att ha slutit ett köpeavtal med Buffin Real Estate Sweden AB, Biltemas fastighetsbolag, säger Dan Gabrielsson (S), kommunstyrelsens ordförande. Det är jätteroligt att vi nu kan öppna det nya handelsområdet vid Ålleberg Center. Vi har väntat länge på att få den här möjligheten. Det är först nu, när vi jobbat med Biltema som vi kunnat ta investeringarna.

Ålleberg Center ska bli ett fullskaligt externhandelsområde

Etableringen av Biltema kommer ge goda möjligheter för ytterligare etableringar på området. Tanken är att fortsätta bygga ut Ålleberg Center till ett fullskaligt externhandelsområde.
– Vi har haft ett fantastiskt gott samarbete i tre och ett halvt år med Biltemas etableringsavdelning, säger Magnus Sundén, näringslivschef. Vi har arbetat konstruktivt, även om det varit en lång process. För att genomföra affären med Biltema, krävdes först en ändring i detaljplanen. Vi har lyckats möta Biltemas behov och när den nya detaljplanen fann laga kraft vid årsskiftet, kunde vi gå in i en skarpare avtalsförhandling, och nu är vi i mål! Det är fantastiskt glädjande att kunna erbjuda Falköpingsborna en fullvärdig Biltema-butik.

Öppnar hösten 2019

Buffin Real Estate Sweden AB har nu ansökt om bygglov.
– Med bygglov i sommar kan bygget inledas i höst, och butiken vara färdig att öppna hösten 2019, säger Daniel Wellbro, byggchef på Buffin Real Estate Sweden AB.