Publicerad: 2020-06-03

Alla ungdomar som sökt feriepraktik får jobb i sommar

Alla platser för feriepraktik inom vård och omsorg samt barnomsorg försvann när coronapandemin var ett faktum. Men kommunens förvaltningar har kraftsamlat och lyckats få fram nya platser till alla ungdomar som sökt feriepraktik på sommarlovet.

På grund av risk för smittspridning är det i sommar uteslutet att ha feriepraktik inom socialförvalt­ningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Men Falköpings kommun är mycket mån om att alla ungdomar som vill ha feriepraktik, också får det. Arbetsmarknadscenter har arbetat hårt tillsammans med förvaltningarna för att alla ungdomar, som sökt feriepraktik före 31 mars, ska få en plats i sommar.

Att få prova på hur det är att arbeta i någon av kommunens olika verksamheter, få nya erfarenheter och kanske hitta en framtida arbetsplats är väldigt viktigt, anser Emma Kvick, konsulent på kommunens arbetsmarknadscenter. När många platser försvann på grund av smittrisken, fick alla tänka om för att gemensamt komma fram till en lösning.

Tre veckors praktik

Ungdomar som bor i Falköpings kommun, och går första eller andra året på gymnasiet, kan ansöka om feriepraktik inom kommunens olika verksamheter. De kan välja på tre olika perioder och feriepraktiken varar totalt tre veckor per period. Arbetstiden är 6 timmar per dag och ersättningen är 55 kronor per timme. Vanligtvis finns många praktikplatser inom vård och omsorg, barnomsorg, kök, och utomhusbad. Men i år har även nya platser tillkommit inom lokalvård, vaktmästeri, park- och fastighetsskötsel. Nya projekt inom bland annat kultur- och fritidsförvaltningen har också bidragit till fler praktikplatser.