Näringslivsstrategi för Falköpings kommun

Näringslivet i Falköpings kommun växer och utvecklas, tack vare god samverkan och ett kraftfullt lokalt engagemang. Här finns framgångsrika företag, tillgänglig industrimark, en levande landsbygd och ett stort kommersiellt utbud av affärskedjor och butiker med personlig service.

Kommunens uppgift är att samordna och skapa en långsiktig struktur för gemensamma insatser och underlätta för företag att växa och skapa sysselsättning. Stöd och rådgivning är en viktig del, liksom effektiv och snabb handläggning samt systematisk uppföljning.

Näringslivsstrategi 2017−2021

Den nya strategin är resultatet av en arbetsprocess med bred dialog. Den har pågått under ett år med representanter från kommunen, näringslivsrådet och branschorganisationerna. Följande mätbara mål har formulerats.

  • Fler företag ska etablera sig i kommunen
  • Antalet arbetstillfällen ska öka
  • Alla affärskontakter stöd och rådgivning
  • Handelsindexen ska stiga
  • Antalet gästnätter och omsättningen i besöksnäringen ska öka med fem procent per år.

Viktiga insatsområden

Näringslivsstrategin anger sex viktiga insatsområden. Dessa omfattar alla företag inom industri, handel, tjänstesektor och besöksnäring och gäller oavsett stad eller landsbygd, storlek eller bransch. Läs mer i den långsiktiga strategin!

Näringslivsstrategi för Falköpings kommun 2017−2021länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster