Näringslivsrådet

Näringslivsrådet består av företag, politiker och tjänstepersoner som regelbundet ses, diskuterar och samverkar för att tillsammans skapa ett näringslivsklimat som kommunens invånare är stolta över.

Vilka frågor ska rådet hantera?

Främst på den gemensamma agendan står långsiktiga framtidsfrågor för bättre näringslivsklimat, infrastruktur, utbildning, attraktivitet och långsiktiga planfrågor.

Näringslivsrådets ledamöter utses via Falköpings kommun och näringslivets olika intresseorganisationer i Falköping. Ambitionen är en bred representation från olika branscher och storlek på företag. Samarbetet bygger på ett ömsesidigt förtroende och en öppen dialog.
Näringslivsrådet har sett det som en viktig uppgift att skapa mötesplatser för näringslivet i form av frukost- och lunchmöten.

Representanter

Dan Gabrielsson, kommunstyrelsens ordförande
Karola Svensson, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Adam Johansson , kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
Katarina Andersson, kommundirektör
Magnus Sundén, näringslivschef
Fritiof Schiller, BS Verkstäder
P-O Larsson, Falköping Nu 
Lars Björkman, BS-Foto
Niclas Andersson, Swedbank
Claes Claesson, Falköpings Kyltransporter    
Maria Falegård, Smart Design
Mats Bengtsson, MB Bygg 
Jennifer Ottosson, Leax Arkivator 
Patrik Kåhre, Autokaross
Christine Gullbrandsen, JB Villan
Björn Ullemark, Bringwell
Robert Bengtsson, Fakbygdens Osteria