Bli timvikarie i Falköpings kommun

Arbetet som timvikarie är både omväxlande och roligt. Här kan du ansöka om att bli timvikarie hos kosten, lokalvården, skolan, förskolan, särskolan, fritids, Odenbadet samt inom vård och omsorg.

Läs om våra verksamheter

Gör en intresseanmälan!

Klicka på fliken och området du är intresserad av

Skola, förskola, särskola, fritids

Observera!

För att vara aktuell som vikarie måste du:

Personuppgifter

Vi behöver dina personuppgifter i formuläret nedan för att kunna hantera din intresseanmälan som vikarie. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som samlas in är barn- och utbildningsnämnden. Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att dina lämnade uppgifter ska finnas tillgängliga i rekryteringssyfte. Personuppgifterna lagras så länge din ansökan är aktiv, max tre månader efter inskickad ansökan.

Personer som kan komma att ta del av personuppgifterna är rekryteringsadministratörer samt kommunens chefer. Då kommunen är en myndighet kan även skyldighet att lämna ut information/handling till tredje man även följa av lag om inte grund för sekretess föreligger i det enskilda fallet.

Du som registrerad kan från personuppgiftsansvarig begära tillgång till, rättelse eller radering av personuppgifter eller begära begränsning av behandling som rör dig samt har även i övrigt möjlighet att invända mot behandlingen. Du har även rätt till dataportabilitet, det vill säga rätt att när det är tekniskt möjligt föra över personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen av personuppgifter innan samtycket återkallades. Du har också rätt att lämna klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Kommunens dataskyddsombud är Elinor Stenberg och kan kontaktas på dataskydd@falkoping.se

Vill du veta mer om dina rättigheter och hur Falköpings kommun hanterar dina personuppgifter kan du klicka på nedanstående länk.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

 

Intresseanmälan

Jag vill helst arbeta inom * (obligatorisk)
Fråga 1
Multiple selection
Jag kan arbeta 3-4 tillfällen per vecka * (obligatorisk)
Fråga 2
Jag kan arbeta 3-4 tillfällen per veckaFråga 3

Fråga 4

Fråga 5
Körkort * (obligatorisk)
Fråga 6
KörkortFråga 7

Fråga 8

Fråga 9

Fråga 10
Jag önskar kontakt via * (obligatorisk)
Fråga 11
Multiple selection
Fråga 12
Jag har ett registerutdrag från polisen som inte är äldre än 1 år * (obligatorisk)
Fråga 13
Jag har ett registerutdrag från polisen som inte är äldre än 1 år


Fråga 14

Kontakt

 

Vikariesamordnare
Elisabet Kraft
0515-88 54 87
elisabeth.kraft@falkoping.se

 

Vikariesamordnare
Kell-Åke Löfgren
0515-88 51 21
kell-ake.lofgren@edu.falkoping.se

Kosten

Observera!

För att vara aktuell som vikarie måste du:

Personuppgifter

Vi behöver dina personuppgifter i formuläret nedan för att kunna hantera din intresseanmälan som vikarie. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som samlas in är tekniska nämnden. Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att dina lämnade uppgifter ska finnas tillgängliga i rekryteringssyfte. Personuppgifterna lagras så länge din ansökan är aktiv, max tre månader efter inskickad ansökan.

Personer som kan komma att ta del av personuppgifterna är rekryteringsadministratörer samt kommunens chefer. Då kommunen är en myndighet kan även skyldighet att lämna ut information/handling till tredje man även följa av lag om inte grund för sekretess föreligger i det enskilda fallet.

Du som registrerad kan från personuppgiftsansvarig begära tillgång till, rättelse eller radering av personuppgifter eller begära begränsning av behandling som rör dig samt har även i övrigt möjlighet att invända mot behandlingen. Du har även rätt till dataportabilitet, det vill säga rätt att när det är tekniskt möjligt föra över personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen av personuppgifter innan samtycket återkallades. Du har också rätt att lämna klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Kommunens dataskyddsombud är Elinor Stenberg och kan kontaktas på dataskydd@falkoping.se

Vill du veta mer om dina rättigheter och hur Falköpings kommun hanterar dina personuppgifter kan du klicka på nedanstående länk.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Intresseanmälan

Dina kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Dina kontaktuppgifter


Beskriv kort din utbildning


Körkort * (obligatorisk)
KörkortJag önskar kontakt via:
Multiple selectionÄr du intresserad av månadsvikariat eller en fast tjänst krävs att du söker de annonserade lediga tjänsterna.

Din intresseanmälan ligger kvar i tre månader innan den rensas bort. Har du inte fått något svar inom tre månader är du välkommen med en ny anmälan.

Kontakt

 

Kökschef
Marita Eriksson
0515-88 55 86
marita.k.eriksson@falkoping.se

Lokalvård

Personuppgifter

Vi behöver dina personuppgifter i formuläret nedan för att kunna hantera din intresseanmälan som vikarie. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som samlas in är tekniska nämnden. Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att dina lämnade uppgifter ska finnas tillgängliga i rekryteringssyfte. Personuppgifterna lagras så länge din ansökan är aktiv, max tre månader efter inskickad ansökan.

Personer som kan komma att ta del av personuppgifterna är rekryteringsadministratörer samt kommunens chefer. Då kommunen är en myndighet kan även skyldighet att lämna ut information/handling till tredje man även följa av lag om inte grund för sekretess föreligger i det enskilda fallet.

Du som registrerad kan från personuppgiftsansvarig begära tillgång till, rättelse eller radering av personuppgifter eller begära begränsning av behandling som rör dig samt har även i övrigt möjlighet att invända mot behandlingen. Du har även rätt till dataportabilitet, det vill säga rätt att när det är tekniskt möjligt föra över personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen av personuppgifter innan samtycket återkallades. Du har också rätt att lämna klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Kommunens dataskyddsombud är Elinor Stenberg och kan kontaktas på dataskydd@falkoping.se

Vill du veta mer om dina rättigheter och hur Falköpings kommun hanterar dina personuppgifter kan du klicka på nedanstående länk.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Intresseanmälan


Beskriv kort din utbildning


Körkort * (obligatorisk)
Multiple selection

Jag önskar kontakt via * (obligatorisk)
Multiple selection
Är du intresserad av månadsvikariat eller en fast tjänst krävs att du söker de annonserade lediga tjänsterna.

Din intresseanmälan ligger kvar i tre månader innan den rensas bort. Har du inte fått något svar inom tre månader är du välkommen med en ny anmälan.

Kontakt

 

Avdelningschef
Solveig Pettersson
0515-88 51 60
solveig.pettersson@falkoping.se

Odenbadet

Observera!

För att vara aktuell som vikarie måste du:

Personuppgifter

Vi behöver dina personuppgifter i formuläret nedan för att kunna hantera din intresseanmälan som vikarie. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som samlas in är kultur- och fritidsnämnden. Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att dina lämnade uppgifter ska finnas tillgängliga i rekryteringssyfte. Personuppgifterna lagras så länge din ansökan är aktiv, max tre månader efter inskickad ansökan.

Personer som kan komma att ta del av personuppgifterna är rekryteringsadministratörer samt kommunens chefer. Då kommunen är en myndighet kan även skyldighet att lämna ut information/handling till tredje man även följa av lag om inte grund för sekretess föreligger i det enskilda fallet.

Du som registrerad kan från personuppgiftsansvarig begära tillgång till, rättelse eller radering av personuppgifter eller begära begränsning av behandling som rör dig samt har även i övrigt möjlighet att invända mot behandlingen. Du har även rätt till dataportabilitet, det vill säga rätt att när det är tekniskt möjligt föra över personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen av personuppgifter innan samtycket återkallades. Du har också rätt att lämna klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Kommunens dataskyddsombud är Elinor Stenberg och kan kontaktas på dataskydd@falkoping.se

Vill du veta mer om dina rättigheter och hur Falköpings kommun hanterar dina personuppgifter kan du klicka på nedanstående länk.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Intresseanmälan

Dina kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Dina kontaktuppgifter

Jag har ett registerutdrag från polisen som inte är äldre än 1 år  * (obligatorisk)
Jag har ett registerutdrag från polisen som inte är äldre än 1 årÄr du intresserad av månadsvikariat eller en fast tjänst krävs att du söker de annonserade lediga tjänsterna.

Din intresseanmälan ligger kvar i tre månader innan den rensas bort. Har du inte fått något svar inom tre månader är du välkommen med en ny anmälan.

Kontakt

 

Avdelningschef

Victor Lindberg
0515-88 65 59
victor.lindberg@falkoping.se

Vård och omsorg

Intresseanmälan


Är du kvinna eller man? * (obligatorisk)


Multiple selectionHar du körkort för manuell växellåda? * (obligatorisk)


Har du körkort för manuell växellåda?


Kan du cykla? * (obligatorisk)


Kan du cykla?


Kan du arbeta i kläder med kort ärm? * (obligatorisk)


Kan du arbeta i kläder med kort ärm?


Kan du ge omvårdnad till både män och kvinnor? * (obligatorisk)


Kan du ge omvårdnad till både män och kvinnor?


Söker du * (obligatorisk)


Multiple selection


Ange hur mycket du kan arbeta i våra verksamheter * (obligatorisk)


Ange hur mycket du kan arbeta i våra verksamheter
När kan du arbeta? * (obligatorisk)


Multiple selectionHar du tidigare arbetat i Falköpings Kommun? * (obligatorisk)


Multiple selection
Varifrån har du fått information om att du kan söka jobb hos oss? * (obligatorisk)


Varifrån har du fått information om att du kan söka jobb hos oss?


Är du intresserad av månadsvikariat eller en fast tjänst? Då krävs att du söker de annonserade lediga tjänsterna som du hittar under lediga jobb.

Personuppgifter

Vi behöver dina personuppgifter i formuläret ovan för att kunna hantera din intresseanmälan som vikarie. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som samlas in är socialnämnden. Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att dina lämnade uppgifter ska finnas tillgängliga i rekryteringssyfte. Personuppgifterna lagras så länge din ansökan är aktiv, max tre månader efter inskickad ansökan.

Personer som kan komma att ta del av personuppgifterna är rekryteringsadministratörer samt kommunens chefer. Då kommunen är en myndighet kan även skyldighet att lämna ut information/handling till tredje man även följa av lag om inte grund för sekretess föreligger i det enskilda fallet.

Du som registrerad kan från personuppgiftsansvarig begära tillgång till, rättelse eller radering av personuppgifter eller begära begränsning av behandling som rör dig samt har även i övrigt möjlighet att invända mot behandlingen. Du har även rätt till dataportabilitet, det vill säga rätt att när det är tekniskt möjligt föra över personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen av personuppgifter innan samtycket återkallades. Du har också rätt att lämna klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Kommunens dataskyddsombud är Elinor Stenberg och kan kontaktas på dataskydd@falkoping.se

Vill du veta mer om dina rättigheter och hur Falköpings kommun hanterar dina personuppgifter kan du klicka på nedanstående länk.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontakt

 

Enhetschef
Annelie Samuelsson
0515-88 53 54
annelie.samuelsson@falkoping.se