Handelsutveckling

Falköpings kommun jobbar aktivt med att utveckla kommunens handel. Detta sker i ett nära samarbete med lokala fastighetsägare och handlare från olika delar av kommunen.

Aktiv Handel/Svensk Handel är en mångårig samarbetspartner till kommunen och tillsammans genomförs en stor mängd evenemang i Falköping.

Näringslivsutvecklarens uppdrag är att utveckla, marknadsföra och stötta handeln i Falköping.