Publicerad: 2020-03-17

GRUPPUNDERVISNING INSTÄLLD TILLS VIDARE

** INSTÄLLD GRUPPUNDERVISNING **

P.G.A. RÅDANDE LÄGE:

Fr.o.m. onsdag 18/3 ställs all gruppundervisning in.

Det berör bl.a. följande kurser:

- Karusellen

- Spädbarnsrytmik

- Drama

- Bild

- Sånggrupp

- Gitarrgrupp

- Drill

- Orkestrar

- Alla övriga ensembler och grupper

Berörda elever får mer information från sina respektive lärare. Detta beslut gäller tills vidare.

/Musikskolan