24 augusti 2020
Musikskolan

Information till vårdnadshavare angående Covid -19

Under stora delar av våren har all gruppundervisning samt ensemble- och orkesterverksamhet varit inställd på Musikskolan i Falköping på grund av Covid -19, med undantag av dans-, drama- & drillundervisning som har kunnat ske utomhus under maj månad.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat (200819) att gruppundervisning kan återupptas från och med 14 september om smittspridningen i kommunen inte förvärrats och/eller att Folkhälsomyndigheten gått ut med nya direktiv.

Med anledning av Covid-19 har följande beslut tagits på Musikskolan i Falköping:

 • Kom frisk till din lektion och Musikskolans lokaler.
 • Har någon i din familj förkylningssymtom ber vi dig att stanna hemma och inte uppehålla dig i Musikskolans lokaler.
 • Kom strax före din lektionstid och lämna direkt efter så du inte behöver uppehålla dig i lokalerna i onödan.
 • Anhöriga får vänta utomhus utanför Musikskolans lokaler.
 • Tvätta händerna före och efter din lektion. Sprita även händerna när du kommer in till din lärare, handsprit finns på plats.
 • Håll avstånd till din lärare.
 • Grupp-/orkester-verksamheten drar igång i stora utrymmen den 14/9-20 om inte smittspridningen förvärrats och/eller att Folkhälsomyndigheten gått ut med nya direktiv.
 • Det finns markeringar på golv i respektive ensemblesal var elevplaceringar ska vara.
 • Dans- och drillelever ska komma ombytta.
 • I vissa undervisningsrum kommer läraren att vistas bakom plexiglas.
 • Alla konserter och framträdanden är inställda tillsvidare.
 • Distansundervisning kan erbjudas vid behov med anledning av Covid -19.
 • Vi håller ut.

Vi tackar för visad förståelse!

Vänligen
Helén Olausson