Förskoleprojekt

Varje år gör vi ett förskoleprojekt som samtliga förskolor erbjuds att ta del av.

Inom kort kommer information om Förskoleprojektet 2020.