Ansökan och avgifter

Här kan du ansöka till Musikskolans alla ämnen

Antagen elev erbjuds minst 25 lektionstillfällen per läsår.

Syskonrabatt gäller syskon med samma folkbokföringsadress.
Syskon nr: 1 och 2 betalar 100% av avgiften. Övriga syskon betalar ingen terminsavgift utan bara eventuell instrumenthyra.

I undervisningen används spelböcker av olika slag som bekostas av eleven.

Ansökan via webbenlänk till annan webbplats

Avgifter

Terminskurser

Terminsavgift

Nybörjargrupper och drill

500 kr

Ämneskurs t.o.m. år 6

670 kr

År 7 - år 3 gymnasiet

750 krInstrumenthyra

400 kr

Drillstavshyra

 

150 kr

 

Kortkurser

Kursavgift

Danslek & Karusellen 10 gånger

400 krVuxen upp till 25 år 5 gånger à 30 min

450 kr

Vuxen upp till 25 år 10 gånger à 30 min

900 kr

Vuxen över 25 år 5 gånger à 30 min

850 kr

Vuxen över 25 år 10 gånger à 30 min

1 700 krInstrumenthyra

400 kr


Instrument

Följande instrument finns för uthyrning, i mån av tillgång:

  • Uthyres endast ETT år: fiol, altfiol, klarinett, saxofon, trumpet, valthorn, trombon, dragspel och trumset.
  • Gratis första spelåret: cello, kontrabas, bastuba, oboe och fagott.

När hyrtiden gått ut vill vi att ni skaffar ett eget instrument. Musikskolans lärare hjälper gärna till med goda råd inför ert instrumentköp.

Uppsägning

Antagen elev behåller sin plats tills målsman säger upp den. Avbryts undervisningen efter tredje lektionstillfället debiteras hela terminsavgiften. Gäller nya elever.

Hyresregler

  • Hyrestagaren är skyldig att vårda instrumentet väl.
  • Förbrukningsdetaljer som t ex strängar, plektrum, rör etc. betalas av hyrestagaren.
  • Hyrt instrument får inte utlånas till eller användas av annan än hyrestagaren.
  • Musikskolan ansvarar för normalt slitage på instrumentet. Handskas du däremot ovarsamt med instrumentet, eller om olyckan är framme, får du själv betala uppkommen skada.
  • Förlust eller skada skall omgående meddelas till skolan och ersätts av hyrestagaren.
  • OBS! Musikskolans instrument är INTE försäkrade! Ta kontakt med ditt försäkringsbolag och undersök om din hemförsäkring innefattar även hyrda instrument.
  • När hyrtiden gått ut ska instrumentet med tillbehör omedelbart återlämnas.
  • Om hyrestagaren avslutar sin undervisning på Musikskolan ska instrumentet med tillbehör omedelbart återlämnas.