Ansökan och avgifter

Som elev erbjuds du minst 25 lektionstillfällen per läsår.

Avgifter

I undervisningen använder vi spelböcker av olika slag som eleven betalar för.

Avgifter för terminskurser

Kurs

Avgift

Nybörjargrupp och drill

500 kronor

Ämneskurs till år 6

670 kronor

Ämneskurs år 7-år 3 gymnasiet

750 kronor

Syskonrabatt gäller för syskon med samma folkbokföringsadress. Syskon 1 och 2 betalar 100 procent av avgiften. Övriga syskon betalar ingen terminsavgift utan bara eventuell hyra för instrument.

Avgifter för kortkurser

Kurs

Kursavgift

Danslek och Karusellen 10 gånger

400 kronor

Vuxen upp till 25 år, 5 gånger à 30 minuter

450 kronor

Vuxen upp till 25 år, 10 gånger à 30 minuter

900 kronor

Vuxen över 25 år, 5 gånger à 30 minuter

850 kronor

Vuxen över 25 år, 10 gånger à 30 minuter

1 700 kronor

Övriga avgifter

Föremål

Avgift

Hyra drillstav

150 kronor

Hyra instrument

400 kronor

Säg upp din plats

Som elev behåller du din plats tills målsman säger upp den. Om du avbryter undervisningen efter tredje lektionstillfället debiteras hela terminsavgiften. Detta gäller nya elever.

Hyr instrument av Musikskolan

Följande instrument finns att hyra, i mån av tillgång:

  • Uthyres endast ett år: fiol, altfiol, klarinett, saxofon, trumpet, valthorn, trombon, dragspel och trumset.
  • Gratis första spelåret: cello, kontrabas, bastuba, oboe och fagott.

När hyrtiden gått ut vill vi att du skaffar ett eget instrument. Musikskolans lärare hjälper gärna till med goda råd inför ditt köp.

Hyresregler för instrument

  • Hyrestagaren är skyldig att vårda instrumentet väl.
  • Förbrukningsdetaljer som t ex strängar, plektrum, rör med mera betalas av hyrestagaren.
  • Hyrt instrument får inte lånas ut eller användas av annan än hyrestagaren.
  • Musikskolan ansvarar för normalt slitage på instrumentet. Handskas du däremot ovarsamt med instrumentet, eller om olyckan är framme, får du själv betala skadan.
  • Förlust eller skada ska omgående meddelas till skolan och ersätts av hyrestagaren.
  • OBS! Musikskolans instrument är INTE försäkrade! Ta kontakt med ditt försäkringsbolag och undersök om din hemförsäkring omfattar även hyrda instrument.
  • När hyrtiden gått ut ska du omedelbart lämna tillbaka instrumentet med tillbehör.
  • Om hyrestagaren avslutar sin undervisning på Musikskolan ska instrumentet med tillbehör omedelbart återlämnas.