Ansökan och avgifter

Som elev erbjuds du minst 25 lektionstillfällen per läsår.

Avgifter

I undervisningen använder vi spelböcker av olika slag som eleven betalar för.

Terminsavgifter

Kurs

Skolungdom

Gruppundervisning - drama, drill, gitarr, sång

500:-

Terminsavgift till och med år 6

670:-

År 7 - år 3 gymnasiet

750:-

Instrumenthyra

400:-

Drillstavshyra

150:-

Syskonrabatt gäller för syskon med samma folkbokföringsadress. Syskon 1 och 2 betalar 100 procent av avgiften. Övriga syskon betalar ingen terminsavgift utan bara eventuell hyra för instrument.

Kortkurser 10 gånger

Kurs

Barn

Danslek (4-5 år), Familjebrass (6 år)

400:-

Karusellen (7 år), Bild & form (8+ år)

400:-

Kortkurser

Kurs

Vuxen

Vuxen efter gymnasiet-25 år, 5 gånger

450:-

Vuxen efter gymnasiet-25 år, 10 gånger

900:-

Vuxen över 25 år, 5 gånger

850:-

Vuxen över 25 år, 10 gånger

1700:-

Instrumenthyra per termin

400:-

Säg upp din plats

Som elev behåller du din plats tills målsman säger upp den. Om du avbryter undervisningen efter tredje lektionstillfället debiteras hela terminsavgiften. Detta gäller nya elever.

Hyr instrument av Musikskolan

Följande instrument finns att hyra, i mån av tillgång:

  • Uthyres endast ett år: fiol, altfiol, klarinett, saxofon, trumpet, valthorn, trombon, dragspel och trumset.
  • Gratis första spelåret: cello, kontrabas, bastuba, oboe och fagott.

När hyrtiden gått ut vill vi att du skaffar ett eget instrument. Musikskolans lärare hjälper gärna till med goda råd inför ditt köp.

Hyresregler för instrument

  • Hyrestagaren är skyldig att vårda instrumentet väl.
  • Förbrukningsdetaljer som t ex strängar, plektrum, rör med mera betalas av hyrestagaren.
  • Hyrt instrument får inte lånas ut eller användas av annan än hyrestagaren.
  • Musikskolan ansvarar för normalt slitage på instrumentet. Handskas du däremot ovarsamt med instrumentet, eller om olyckan är framme, får du själv betala skadan.
  • Förlust eller skada ska omgående meddelas till skolan och ersätts av hyrestagaren.
  • OBS! Musikskolans instrument är INTE försäkrade! Ta kontakt med ditt försäkringsbolag och undersök om din hemförsäkring omfattar även hyrda instrument.
  • När hyrtiden gått ut ska du omedelbart lämna tillbaka instrumentet med tillbehör.
  • Om hyrestagaren avslutar sin undervisning på Musikskolan ska instrumentet med tillbehör omedelbart återlämnas.