Smittskydd

Smittskyddsarbete handlar om att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids i samhället och att ge allmänheten råd och information om hur man undviker smitta.

Miljösamverkan östra Skaraborgs ansvar

Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) ansvarar för att åtgärder vidtas mot smittspridande objekt till exempel djur, vattentäkter, avloppsvatten, livsmedel, badvatten och ventilationsanläggningar.

Västra Götalandsregionens ansvar

Västra Götalandsregionen har ett övergripande ansvar för smittskyddet i regionen och smittskyddsläkaren leder smittskyddsarbetet.